Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án thực hiện chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/2008/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển Thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Liên bộ: Thương mại - Uỷ ban Dân tộc - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 425/BC-BDT ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện các chính sách Dân tộc năm 2008 và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009 trên địa bàn tỉnh Sơn La

I. VỀ DANH MỤC MẶT HÀNG

Giống cây trồng (ngô lai và cỏ lai); Giống cá; Phân bón; Muối iốt.

II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TỪNG MẶT HÀNG

1. Giống cây trồng

a) Giống ngô lai

Trợ giá mua giống cho hộ nghèo đang sinh sống tại các xã khu vực III và 308 bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II. Mức trợ giá: 12.000 đồng/1kg, mỗi hộ được mua tối đa 8 kg.

b) Giống cỏ: Thực hiện trợ giá mua giống cho các hộ đang sinh sống tại các xã khu vực III và khu vực II có nhu cầu trồng cỏ để chăn nuôi. Mức hỗ trợ: 2.500.000 đồng/ha.

2. Phân bón: Thực hiện trợ cước vận chuyển phân bón cung ứng cho hộ sản xuất nông nghiệp đang sinh sống tại các xã khu vực III và khu vực II. Mức hỗ trợ: 100% cước vận chuyển từ chân hàng cấp I đến địa bàn được giao cung ứng theo quy định.

3. Giống cá: Thực hiện trợ cước vận chuyển giống cung ứng cho hộ có nhu cầu nuôi cá tại các xã khu vực III và khu vực II. Mức trợ cước: 100% cước vận chuyển từ cơ sở sản xuất giống gần nhất đến địa bàn được giao cung ứng theo quy định.

4. Muối iốt

- Thực hiện trợ cước vận chuyển muối nguyên liệu từ Hà Nội đến thành phố Sơn La; vận chuyển muối iốt từ thành phố Sơn La đến trung tâm xã (trừ huyện Phù Yên và Bắc Yên).

- Thực hiện trợ giá công trộn muối iốt, tiền mua túi đựng muối (PE). Mức trợ cước và trợ giá: 100%.

- Hai huyện Phù Yên và Bắc Yên: Thực hiện hỗ trợ 100% mức cước vận chuyển muối iốt từ Hà Nội đến trung tâm xã; trợ giá 100% tiền mua túi đựng muối (PE) và tiền công trộn iốt cho toàn bộ số muối được giao cung ứng.

3. Phân bổ kinh phí cho từng mặt hàng: Tổng kinh phí 16.600 triệu đồng (Mười sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).

1. Trợ giá giống cây trồng:  5.350 triệu đồng.

2. Trợ cước vận chuyển giống cá :  1.100 triệu đồng.

3. Phân bón:  2.500 triệu đồng.

4. Muối iốt :  7.550 triệu đồng.

5. Dự phòng: 100 triệu đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định rõ chủng loại, chất lượng của từng mặt hàng; phân bổ kinh phí cụ thể cho từng mặt hàng; ban hành cơ chế quản lý, chỉ đạo việc tổ chức cung ứng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định hiện hành.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt nam tổ chức tuyền truyền, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Uỷ ban Dân tộc;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp, Vụ pháp chế Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, TT Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: Văn phòng.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu246/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu246/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND chính sách trợ giá trợ cước năm 2009 Sơn La