Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người đã được thay thế bởi Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 246/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số: 38/2001/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 28/8/2001 về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29-7-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số: 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Xét Tờ trình số: 8097/TTr-UBND-TM ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thông qua tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

TT

Loại tài sản

Tỷ lệ thu phí trước bạ

1

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

10%

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này ban hành Quyết định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu246/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu246/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành20/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 246/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người