Nghị định 25/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ sửa đổi bổ sung ban hành mới Nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2004/NQ-HĐND15

Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI (BẤT THƯỜNG)

(Ngày 06/10/2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 10/12/2003.

Căn cứ pháp lệnh phí và lệ phí số: 38/PL-UBTVQH10, ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí, chỉ thị số 13/2002/CT-TTg ngày 11/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số: 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện pháp lệnh phí và lệ phí.

Sau khi xem xét tờ trình số 184/TT-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể.

I- ĐỐI TƯỢNG.

1- Đối tượng thu phí xây dựng: Chủ đầu tư tự đầu tư vốn xây dựng công trình để sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả công trình là trụ sở của doanh nghiệp) và nhà ở của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

2. Đối tượng không thu phí xây dựng:

- Chủ đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư và các công trình không nhằm mục đích kinh doanh.

- Chủ đầu tư xây dựng các công trình cho hộ nghèo, hộ chính sách.

- Chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

II. ĐỊNH MỨC THU.

1- Các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh.

a) Đối với khu vực các xã, phường của thị xã Hà Giang, thị trấn huyện lỵ Bắc Quang, Vị Xuyên.

- Công trình nhóm A mức thu phí xây dựng bằng 0,2% giá trị công trình.

- Công trình nhóm B mức thu phí xây dựng bằng 0,5% giá trị công trình.

- Công trình nhóm C mức thu phí xây dựng bằng 1% giá trị CT

b) Đối với các khu vực còn lại:

- Công trình nhóm A mức thu phí xây dựng bằng 0,15% giá trị công trình.

- Công trình nhóm B mức thu phí xây dựng bằng 0,35% giá trị CT

- Công trình nhóm C mức thu phí xây dựng bằng 0,5 % giá trị CT

2- Các công trình xây dựng nhà ở:

a) Đối với khu vực các xã, phường của thị xã Hà Giang, thị trấn huyện lỵ Bắc Quang, Vị Xuyên.

- Nhà cấp I mức thu phí xây dựng: 6.000 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp II mức thu phí xây dựng: 5.000 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp III mức thu phí xây dựng: 4.000 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp IV mức thu phí xây dựng: 2.000 đ/ m2 xây dựng

b) Đối với khu vực các thị trấn còn lại và các xã không thuộc chương trình 135.

- Nhà cấp I mức thu phí xây dựng: 4.000 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp II mức thu phí xây dựng: 3.500 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp III mức thu phí xây dựng: 3.000 đ/ m2 sàn.

- Nhà cấp III mức thu phí xây dựng: 1.500 đ/ m2 xây dựng.

III- ĐƠN VỊ THU:

Phòng Giao thông- Công nghiệp- Xây dựng và Môi trường các huyện, thị xã thu phí xây dựng đối với các công trình XD trên địa bàn.

IV- QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XÂY DỰNG.

1- Sử dụng phí xây dựng:

1.1. Đơn vị thu được giữ lại 20% tổng số phí thu được để sử dụng vào các nội dung chi phục vụ công tác thu phí sau đây:

a) Chi trả thù lao cho cán bộ, công chức, nhân viên đảm nhận thêm công việc thu phí xây dựng ngoài chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao (bao gồm cả làm thêm giờ).

b) Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị thu phí xây dựng. Mức trích quỹ khen thưởng bình quân một năm, một người tối đa không quá một tháng lương thực hiện.

c) Chi sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu phí xây dựng.

d) Chi mua văn phòng phẩm phục vụ công tác thu phí xây dựng.

đ) Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác thu phí xây dựng.

1.2. Số còn lại 80% tổng số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước nhằm mục đích hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng công cộng trên địa bàn.

2- Quản lý tiền thu phí xây dựng:

Thực hiện theo qui định hiện hành

V- THỜI GIAN THỤC HIỆN: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2004.

Hội đồng nhân dân tỉnh, giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, khóa XV, kỳ họp thứ 2 (bất thường), thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2004./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu25/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2004
Ngày hiệu lực06/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu25/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành06/10/2004
        Ngày hiệu lực06/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu quản lý và sử dụng phí xây dựng tỉnh Hà Giang