Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để chia và thành lập 5 xã, phường mới thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐỂ CHIA VÀ THÀNH LẬP 5 XÃ, PHƯỜNG MỚI THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 02/11/2006 về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để chia và thành lập 05 xã, phường mới thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-BPC ngày 21/11/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để chia và thành lập 05 xã, phường mới thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh như sau:

1. Thành lập phường Tân Thiện thuộc thị xã Đồng Xoài trên cơ sở 360 ha diện tích tự nhiên và 8.664 nhân khẩu của phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài

- Phường Tân Thiện có 360 ha diện tích tự nhiên và 8.664 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Tân Thiện: Phía bắc giáp phường Tân Đồng, phía nam giáp phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài; phía đông giáp xã Đồng Tiến và xã Tân Phước huyện Đồng Phú; phía tây giáp phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Tân Xuân còn 998 ha diện tích tự nhiên và 9.046 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Minh Tâm thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 7.369 ha diện tích tự nhiên và 5.132 nhân khẩu của xã Minh Đức, huyện Bình Long

- Xã Minh Tâm có 7.369 ha diện tích tự nhiên và 5.132 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Minh Tâm: Phía bắc giáp xã An Phú, phía nam giáp xã Minh Đức, phía đông giáp xã Thanh Bình, huyện Bình Long; phía tây giáp tỉnh Tây Ninh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Minh Đức còn 5.290 ha diện tích tự nhiên và 4.855 nhân khẩu.

3. Chia xã Bình Phước thuộc huyện Phước Long thành 2 xã: Bình Tân và Bình Sơn, huyện Phước Long

- Xã Bình Sơn có 4.368 ha diện tích tự nhiên và 7.612 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Bình Sơn: Phía bắc giáp xã Đa Kia và xã Phú Nghĩa, phía đông giáp xã Sơn Giang và thị trấn Phước Bình, phía nam giáp xã Bình Tân, phía tây giáp xã Long Bình và xã Long Hưng huyện Phước Long.

- Xã Bình Tân có 5.804,44 ha diện tích tự nhiên và 8.699 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Bình Tân: Phía bắc giáp xã Bình Sơn, phía đông giáp xã Phước Tín và thị trấn Phước Bình, phía nam giáp xã Phước Tín và xã Bù Nho, phía tây giáp xã Long Hưng huyện Phước Long.

4. Thành lập xã Phú Văn thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu của xã Đức Hạnh, huyện Phước Long

- Xã Phú Văn có 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Phú Văn: Phía bắc giáp xã Đăk Ơ, xã Bù Gia Mập và xã Phú Nghĩa huyện Phước Long; phía đông giáp xã Đăk Nhau và xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; phía nam giáp xã Đức Hạnh huyện Phước Long; phía tây giáp xã Phú Nghĩa huyện Phước Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đức Hạnh còn 4.420,14 ha diện tích tự nhiên và 5.381 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Nghĩa Bình thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở 4.818 ha diện tích tự nhiên và 5.139 nhân khẩu của xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

- Xã Nghĩa Bình có 4.818 ha diện tích tự nhiên và 5.139 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Nghĩa Bình: Phía bắc giáp xã Đức Liễu, phía nam giáp xã Nghĩa Trung, phía đông giáp xã Thống Nhất huyện Bù Đăng; phía tây giáp xã Phước Tín, huyện Phước Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Nghĩa Trung còn 8.667,81 ha diện tích tự nhiên và 7.237 nhân khẩu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục, trình Chính phủ theo quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Được

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực18/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Minh Được
        Ngày ban hành08/12/2006
        Ngày hiệu lực18/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Bình Phước

            • 08/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực