Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007

Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6360/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007 tại Tờ trình số 6360/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất năm 2007 và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2006./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2006
Ngày hiệu lực19/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành18/12/2006
        Ngày hiệu lực19/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND điều chỉnh giá các loại đất Bình Dương 2007