Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND điều chỉnh điểm 2.1 Nghị quyết 26/2005/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác giai đoạn 2006-2010 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 2.1 NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2005/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NÂNG CAO THU NHẬP TRÊN MỘT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH CANH TÁC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về một số chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác giai đoạn 2006-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 26/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 65/BCTT-BKT&NS ngày 09/12/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh điểm 2.1 Nghị quyết số 26/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Đối với huyện Pác Nặm:

Những hộ gia đình thực hiện công thức luân canh theo đề án được duyệt đạt giá trị sản lượng quy đổi từ 45 triệu đồng/ha/năm trở lên mà có diện tích canh tác tối thiểu từ 0,1 ha trở lên thì được hưởng chính sách khuyến khích của tỉnh là: 1.000.000đồng/ha.

2. Các huyện, thị xã còn lại:

Những hộ gia đình thực hiện công thức luân canh theo đề án được duyệt đạt giá trị sản lượng quy đổi từ 50 triệu đồng/ha/năm trở lên mà có diện tích canh tác tối thiểu từ 0,1 ha trở lên thì được hưởng chính sách khuyến khích của tỉnh là: 1.000.000đồng/ha.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và được áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýDương Đình Hân
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập Bắc Kạn

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực