Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ điều chỉnh mức thu phí lệ phí Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2007/NQ-HĐND NGÀY 30/11/2007 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 12/11/2008; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ các khoản thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Mục I.2.

2. Điều chỉnh giảm mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm nhà ở quy định tại Mục I.3. từ 1.000.000 đồng/hồ sơ xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ.

3. Điều chỉnh tăng mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Mục I.7 từ 50.000 đồng/hồ sơ lên 100.000 đồng/hồ sơ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ điều chỉnh mức thu phí lệ phí Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ điều chỉnh mức thu phí lệ phí Bình Phước
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành10/12/2008
       Ngày hiệu lực15/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ điều chỉnh mức thu phí lệ phí Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND bãi bỏ điều chỉnh mức thu phí lệ phí Bình Phước

           • 10/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực