Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND về phê duyệt giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú Pleiku Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/NQ-ND

Pleiku, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TẠI KHU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP XÃ DIÊN PHÚ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU (BẤT THƯỜNG)

(Ngày 26 tháng 9 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ca Chính ph về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác đnh giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2605/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc xin điều chnh giá đất tại Khu tiểu khu công nghiệp xã Diên Phú - thành phố Pleiku; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp th Mười sáu (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thcông nghiệp xã Diên Phú - thành phố Pleiku, tnh Gia Lai như nội dung Ttrình số 2605/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Về loại đất: Đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú - thành phố Pleiku (tổng diện tích quy hoạch: 40 ha; có 66 lô với tổng diện tích 242.592,8 m2) là đt làm mặt bng để xây dựng cơ ssản xuất kinh doanh;

2. Về phương thức thực hiện: Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2007 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ Mười một thông qua: Mức giá đất đề nghị là mức thp nhất làm cơ sở để đu giá đất, giao đất có thu tiền sdụng đất theo quy định của pháp luật; các khu đất đu giá tuân ththeo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo quy định hiện hành.

Về phương án giao đất và đấu giá đất Khu tiểu thcông nghiệp xã Diên Phú, cụ thể như sau:

- Quy hoạch ít nhất 50% tổng quđất để giao cho các hộ sn xuất, kinh doanh thuộc đối tượng di dời ra khu Tiểu thủ công nghiệp Diên Phú (Từ lô C21 đến C40 và từ C61 đến C66). Tùy thuộc vào quy mô sn xut của từng ngành nghề, và nhu cu sử dụng đt của từng hộ kinh doanh, UBND thành phPleiku sẽ đề nghị UBND tnh giao đất cụ thể và phù hợp với điều kiện sản xuất của từng cơ sở.

- Số đất còn lại thực hiện đấu giá (từ lô C01 đến lô C20 và từ lô C41 đến lô C60).

3. Về giá đất điều chỉnh:

- Nhóm 1: 04 lô, gồm các lô: C1, C14, C41 và C54:

Giá: 450.000 đồng/m2.

- Nhóm 2: 08 lô, gồm: C2, C9, C11, C13, C42, C49, C51 và C53:

Giá: 360.000 đồng/m2.

- Nhóm 3: gồm 34 lô, trong đó:

+ 06 lô góc: C8, C20, C21, C33, C48, và C61: giá: 350.000 đồng/m2.

+ 28 lô còn lại: C3, C4, C5, C6, C7, C10, C12, C15, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C24, C29, C30, C34, C35, C36, C43, C44, C45, C46, C47, C62, C63, và C64, giá: 290.000 đồng/m2.

- Nhóm 4: gồm 20 lô, trong đó:

+ 04 lô góc: C28, C40, C60 và C66: giá: 280.000 đồng/m2.

+ 16 lô còn lại: C25, C26, C27, C31, C32, C37, C38, C39, C50, C52, C55, C56, C57, C58, C59 và C65: giá: 235.000 đồng/m2.

Tổng giá trị định giá 66 lô đất là: 70.667.804.200 đồng.

- Bãi bỏ giá đất tại Quyết định s76/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009, Kỳ họp thứ Mười sáu (bất thường) thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính ph;
- VP
Quc hội, VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- TT T
nh ủy; TT HĐND tnh;
- UBND t
nh, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn
ĐBQH tnh;
- Đ
ại biểu HĐND tnh;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp,
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- VP UBND t
nh (đăng Công báo);
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT-HĐNĐ, (HL.
150).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2008
Ngày hiệu lực06/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2019
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú Pleiku Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú Pleiku Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành26/09/2008
        Ngày hiệu lực06/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2019
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú Pleiku Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND giá đất tại khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú Pleiku Gia Lai

            • 26/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực