Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 5984/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 342/BCTT-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012 là 15.238 tỷ đồng. Trong năm, tùy theo khả năng huy động thêm các nguồn vốn vào ngân sách để bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố được huy động đến đâu bố trí cân đối vốn cho các dự án để chi đầu tư xây dựng cơ bản đến đó và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2012.

Điều 2. Những dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, quy hoạch... mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tại các kỳ họp trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp những dự án thật sự cấp bách trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2012 tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân khóa VIII. Trên cơ sở căn cứ vào danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện theo khả năng huy động vốn vào ngân sách để chi cho đầu tư phát triển trong năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực17/12/2011
Ngày công báo15/01/2012
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực17/12/2011
        Ngày công báo15/01/2012
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách

            • 07/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực