Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí khám cho bệnh nhân tự nguyện điều trị nghiện Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/2019/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN TỰ NGUYỆN THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét Tờ trình số 4364/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xem xét thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng

1. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.

c) Bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng.

2. Chính sách hỗ trợ

a) Hỗ trợ 100% chi phí khám lâm sàng, xét nghiệm và chi phí điều trị theo hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Mức hỗ trợ áp dụng theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước.

b) Hỗ trợ 100% chi phí khác bao gồm ly nhựa; vật tư, thiết bị dụng cụ y tế; nước uống cho bệnh nhân; photo biểu mẫu sổ sách, văn phòng phẩm; vật tư dụng cụ vệ sinh; tiêu hủy vỏ chai Methadone, xử lý rác thải; sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân; điện bảo quản kho thuốc, hệ thống báo động, camera; chi phí điện thoại, Internet phục vụ điều trị; thẻ và mực in thẻ bệnh nhân; sửa chữa thay thế trang thiết bị vật tư y tế, công cụ dụng cụ, linh kiện, máy móc, hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế; hội chẩn ca bệnh liên viện phục vụ cho công tác điều trị theo số lượng chi thực tế hàng năm nhưng không vượt quá định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hiện hành.

Điều 2: Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị cho bệnh nhân tự nguyện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế hàng năm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
-Vụ Pháp chế: Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy: HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các xã, phường;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu250/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí khám cho bệnh nhân tự nguyện điều trị nghiện Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí khám cho bệnh nhân tự nguyện điều trị nghiện Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu250/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí khám cho bệnh nhân tự nguyện điều trị nghiện Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 250/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí khám cho bệnh nhân tự nguyện điều trị nghiện Đà Nẵng

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực