Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo sau khi dự án Norred kết thúc; Báo cáo thẩm tra số 593/BC-VHXH ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2020 như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách tỉnh cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, ngoài mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo chính sách do cơ quan Trung ương ban hành.

2. Đối tượng hỗ trợ

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ thêm 30% mức mua bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức mua bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

4. Nguyên tắc hỗ trợ

Người được nhà nước hỗ trợ mua BHYT thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì được thụ hưởng ở một mức hỗ trợ cao nhất theo quy định.

5. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

6. Thời gian hỗ trợ

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ họp thứ Mười, thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 251/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu251/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 251/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu251/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (01/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Hưng Yên

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực