Quyết định 26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 45/NQ-HĐND8 2014 bãi bỏ nghị quyết quy phạm Hội đồng nhân dân Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU PHÍ QUA SÔNG CỦA BẾN KHÁCH CẦU PHÚ CƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Giao thông – Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng bến thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1211/1999/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải về quản lý bến khách ngang sông;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6492/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin gia hạn hoạt động và đề xuất điều chỉnh mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường như sau:

- Xe tải dưới 2,5 tấn: 12.000 đồng/lượt

- Xe du lịch trên 7 chỗ đến 15 chỗ ngồi : 10.000 đồng/lượt

- Xe du lịch từ 7 chỗ ngồi trở xuống : 8.000 đồng/lượt

- Xe 3 bánh gắn máy : 3.000 đồng/lượt

- Xe ba bánh đạp  : 2.000 đồng/lượt

- Xe 2 bánh gắn máy : 1.000 đồng/lượt

- Không thu phí đối với xe đạp và người (bao gồm cả người đi bộ, người đi trên xe gắn máy và xe cơ giới).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc thu phí bến khách ngang sông cầu Phú Cường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 6.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2006
Ngày hiệu lực19/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành18/12/2006
       Ngày hiệu lực19/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND mức thu phí qua sông bến khách cầu Phú Cường Bình Dương