Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3302/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009, Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2009 là 11.859 tỷ 339 triệu đồng, tăng 6,1% so với dự toán Trung ương.

2. Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2009 là 4.870 tỷ 323 triệu đồng, tăng 25% so với dự toán Trung ương, trong đó chi đầu tư - xây dựng 2.242 tỷ 399 triệu đồng.

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2009 (Phụ lục I); phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2009 khối huyện, thị xã (Phụ lục II); phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2009 khối huyện, thị xã (Phụ lục III).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán, quỹ dự phòng ngân sách năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư - xây dựng, thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với đầu tư - xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2008/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực27/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2008/NQ-HĐND7 phân bổ dự toán ngân sách 2009 Bình Dương