Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2012 - 2013

Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM HỌC 2012 - 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 03

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 18/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức học phí đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2012 - 2013; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học phí đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/tháng/học viên.

Bậc học

Nông thôn

(các xã trong tỉnh)

Thành thị

(các phường của thành phố Vĩnh Long và các thị trấn)

Trung học cơ sở chương trình giáo dục thường xuyên.

20

40

Trung học phổ thông chương trình giáo dục thường xuyên.

30

60

- Về miễn, giảm học phí: Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

- Đối với học viên bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông chương trình giáo dục thường xuyên thuộc diện phổ cập được UBND xã, phường xác nhận: Được miễn học phí và ngân sách tỉnh sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ công tác phổ cập giáo dục của tỉnh.

- Về tổ chức thu: Tổ chức thu học phí năm học 2012 - 2013 theo địa bàn khu dân cư nơi hộ gia đình của học viên có hộ khẩu thường trú. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp số tiền thu được vào tiền gửi Kho bạc nhà nước. Biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Về sử dụng học phí: 40% dành để thực hiện cải cách tiền lương và 60% để lại đơn vị chi.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Lực
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND học phí trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Long