Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI;

Sau khi xem xét Tờ trình số 300/TTr-HĐND ngày 29/8/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYT NGH :

Điều 1. Nhất trí thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm các điều kiện để thực hiện Quy chế này.

Nghị quyết này đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VIII kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực10/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

            • 31/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực