Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về bổ sung Điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bổ sung 33/2016/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/NQ-HĐND NGÀY 28/7/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2017-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 2103/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021; Báo cáo thẩm tra số 545/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung Khoản 1: “Mục tiêu đến năm 2021 có 3.600 ha cây Mắc ca”.

2. Bổ sung nội dung Khoản 4: Đối tượng áp dụng: Riêng đối với phát triển cây Mắc ca, đối tượng áp dụng bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế”.

3. Bổ sung nội dung khoản 5: “Hỗ trợ sản xuất giống Mắc ca: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất giống tại tỉnh để cung cấp giống có chất lượng, thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Hỗ trợ 01 lần cho 3 cơ sở giống đầu tiên có quy mô từ 100.000 đến dưới 500.000 cây giống cung cấp ra thị trường/năm. Mức hỗ trợ 1.000 triệu đồng/1cơ sở.

m) Hỗ trợ trồng Mắc ca

- Đối với hộ gia đình, cá nhân

+ Trồng xen chè (mật độ 100 cây/ha): Hỗ trợ 100% tiền giống; một phần tiền công làm đất và chi phí khuyến nông. Mức hỗ trợ 06 triệu đồng/ha.

+ Trồng thuần và trồng thay thế cây sả (mật độ 300-330 cây/ha): Hỗ trợ 100% tiền giống; một phần tiền công làm đất và chi phí khuyến nông. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

- Đối với tổ chức kinh tế: Ngoài nội dung và mức hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, được hỗ trợ thêm 06 triệu đồng/ha đối với những diện tích có hợp đồng thuê đất, mua đất, góp quyền sử dụng giữa hộ gia đình, cá nhân với các tổ chức kinh tế.

4. Bổ sung nội dung Khoản 6:

“f) Điều kiện hỗ trợ trồng Mắc ca

- Đối với hộ gia đình cá nhân: Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất; có đất nằm trong dự án trồng Mắc ca được UBND tỉnh phê duyệt”.

- Đối với tổ chức kinh tế: Có tư cách pháp nhân đầu tư trồng, phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh với quy mô thực hiện từ 50 ha trở lên; có hợp đồng thuê đất, mua đất, góp quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân với tổ chức kinh tế theo mẫu hợp đồng (do UBND tỉnh ban hành).

5. Bổ sung nội dung Khoản 7: “Nguồn vốn hỗ trợ: Đối với phát triển cây Mắc ca sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ của JICA, nguồn vốn trồng rừng thay thế, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững các nguồn tự chủ khác của tỉnh”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bổ sung 33/2016/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Lai Châu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bổ sung 33/2016/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Lai Châu
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu26/2017/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
     Người kýVũ Văn Hoàn
     Ngày ban hành08/12/2017
     Ngày hiệu lực01/01/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bổ sung 33/2016/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bổ sung 33/2016/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Lai Châu