Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND rà soát nghị quyết Hội đồng nhân dân Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 262/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 182/2007/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2007 CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 19 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4121/TTr.UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của vị các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1, điều 1 như sau:

"a) Các nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trừ các dự án đầu tư thuỷ điện, hoạt động khoáng sản)".

"d) Các dự án đầu tư ngoài quy định tại các khoản a, b, c nói trên mà có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên hoặc có mức nộp ngân sách hằng năm 20 tỷ đồng trở lên, hoặc sử dụng thường xuyên 300 lao động trở lên".

2. Bổ sung nội dung của điểm b, khoản 2, điều 1 như sau:

"- Được xem xét hỗ trợ về kinh phí bồi thường tài sản trên đất theo khả năng ngân sách, do UBND tỉnh báo cáo cụ thể và được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý bằng văn bản".

3. Bổ sung nội dung dấu (+) thứ hai thuộc dấu trừ (-) thứ nhất của điểm c, khoản 2, điều 1 như sau:

"+ Trường hợp dự án có mức nộp ngân sách hằng năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng thường xuyên 300 lao động thì UBND tỉnh quyết định mức đầu tư cụ thể tuỳ theo từng dự án".

4. Sửa đổi nội dung điểm d, khoản 2 điều 1 như sau:

"d) Hỗ trợ về đào tạo lao động:

Nhà đầu tư tiếp nhận từ 30 lao động (có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An) trở lên, ký hợp đồng với người lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, ngoài nước hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần 1.000.000 đồng /l lao động".

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này để sửa đổi, bổ sung quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu262/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu262/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýBùi Thị Thu Hương
       Ngày ban hành23/07/2009
       Ngày hiệu lực02/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư