Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3955/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách hỗ trợ đầu tư cho Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai (Dự án) do Công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư như sau:

- Rà phá bom mìn, vật liệu nổ: Tỉnh sử dụng ngân sách để thực hiện.

- Chủ đầu tư tự ứng trước kinh phí để bồi thường vật kiến trúc, hoa màu, tài sản trên đất và bồi thường về đất, hỗ trợ về đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khoản kinh phí này được tỉnh Nghệ An hoàn trả trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo từng giai đoạn.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của HĐND để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu263/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 263/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu263/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 263/2009/NQ-HĐND Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai Nghệ An

            • 23/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực