Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND kích cầu du lịch Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/2020/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 256/2020/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2020 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KÍCH CẦU DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4486/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 415/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản 1 Điều 1 cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 như sau:

“d) Giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long cho khách du lịch trong thời gian từ ngày 10/7 - 30/9/2020”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng phương án triển khai cấp, phát vé đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đạt hiệu quả hỗ trợ kích cầu du lịch.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu266/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2020
Ngày hiệu lực09/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(23/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND kích cầu du lịch Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND kích cầu du lịch Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu266/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành09/07/2020
        Ngày hiệu lực09/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (23/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND kích cầu du lịch Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND kích cầu du lịch Quảng Ninh

              • 09/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực