Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 do Tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND rà soát nghị quyết Hội đồng nhân dân Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3805/TTr.UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của vị các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2010 tỉnh Nghệ An:

Tổng số: 55.164 người, Trong đó:

1. Tổng biên chế sự nghiệp do HĐND tỉnh quyết định: 51.460 người; (ngoài ra có 823 người do các đơn vị tự trang trải kinh phí, quỹ lương).

2. Tổng biên chế hành chính nhà nước do HĐND tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ quyết định: 3.704 người (trong đó công chức dự bị 106 người).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính do Bộ Nội vụ giao và tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp do HĐND tỉnh quyết định, giao Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế, tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan đơn vị theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu269/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu269/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 269/2009/NQ-HĐND biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 Nghệ An