Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3549/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 là 3.300 tỷ đồng (ba ngàn, ba trăm tỷ đồng). Phân bổ vốn đầu tư từng danh mục dự án, công trình và từng huyện, thị xã (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2010/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND7 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 Bình Dương