Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND về đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm mang tên Đường hầm sông Sài Gòn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH HẦM THỦ THIÊM MANG TÊN ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về quy chế đặt tên đường;

Xét Tờ trình số 6193/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên đường mang tên Đường hầm sông Sài Gòn; Báo cáo thẩm tra số 365/BCTT-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 6193/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên cho công trình hầm Thủ Thiêm, từ điểm giao đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính, quận 1 đến Trạm thu phí quận 2 với chiều dài tuyến 1.490m, mang tên Đường hầm sông Sài Gòn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2011
Ngày hiệu lực 17/12/2011
Ngày công báo 15/01/2012
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành 07/12/2011
Ngày hiệu lực 17/12/2011
Ngày công báo 15/01/2012
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm

 • 07/12/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/01/2012

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/12/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực