Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND báo cáo công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND công tác 2012 nhiệm vụ 2013 ngành Tòa án Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo về hoạt động xét xử, công tác thi hành án hình sự năm 2012 và nhiệm vụ công tác của ngành Tòa án tỉnh Thái Nguyên năm 2013;

Xét Tờ trình số 524/TTr-TAND ngày 26/11/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động xét xử, công tác thi hành án hình sự của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 do Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Kế hoạch công tác của Toà án nhân dân Tối cao.

2. Đẩy mạnh công tác xét xử các loại án: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động với các chỉ tiêu, kế hoạch ngành Tòa án đã đề ra theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa lớn do lỗi chủ quan; 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành kịp thời.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, giải quyết kịp thời các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác xét xử lưu động ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ án điểm theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện rà soát các vụ án: tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, còn tồn đọng và giải pháp khắc phục; báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2013.

4. Kiện toàn củng cố công tác tổ chức cán bộ, từng bước tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tổ chức tốt hoạt động xét xử, thi hành án hình sự và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xét xử cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị có Hội thẩm nhân dân công tác để tạo điều kiện cho Hội thẩm tham gia nghiên cứu, xét xử với Toà án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Giao Tòa án nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí cho công tác Hội thẩm nhân dân, Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán và công tác xét xử lưu động của ngành Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012 ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2012
Ngày hiệu lực25/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND công tác 2012 nhiệm vụ 2013 ngành Tòa án Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND công tác 2012 nhiệm vụ 2013 ngành Tòa án Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành15/12/2012
        Ngày hiệu lực25/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND công tác 2012 nhiệm vụ 2013 ngành Tòa án Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND công tác 2012 nhiệm vụ 2013 ngành Tòa án Thái Nguyên

            • 15/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực