Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đã được thay thế bởi Quyết định 473/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

- Mục tiêu chung: phấn đấu đến cuối năm 2015 có ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã (trong đó có 29 xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới).

- Mục tiêu cụ thể:

Năm 2012, mỗi huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phải có ít nhất 02 xã (riêng huyện Tân Phú Đông có 01 xã) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Các năm tiếp theo, mỗi năm mỗi huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho có từ 02 xã trở lên (riêng huyện Tân Phú Đông có 01 xã) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tại địa phương. Củng cố Ban Chỉ đạo công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.

b. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa về công tác chăm sóc sức khỏe. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân bằng nhiều hình thức về công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành trong huy động cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

c. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị cho các Trạm y tế xã, nâng chất lượng hoạt động của y tế xã để góp phần giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên; phấn đấu theo lộ trình thực hiện tiến đến đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế. Không công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu không đủ điểm chuẩn theo quy định; tiến đến giữ vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong các năm tiếp theo.

d. Trạm y tế xã phải đảm bảo đủ định biên và chức danh theo quy định, trong đó có Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã; chú trọng phát huy và phát triển y-dược học cổ truyền; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ Trạm y tế xã và nhân viên y tế ấp nhằm nâng cao năng lực hoạt động; thường xuyên giáo dục cán bộ y tế cơ sở học tập và quán triệt y đức; từng bước chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ Trạm y tế xã.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 102.780.000.000 đồng.

(Một trăm lẻ hai tỷ bảy trăm tám chục triệu đồng)

Ngoài nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, hằng năm ngân sách tỉnh, huyện, xã phải bố trí chi để đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hằng năm có sơ kết việc tổ chức thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi tại kỳ họp thường kỳ cuối năm.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2012
Ngày hiệu lực15/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành05/07/2012
        Ngày hiệu lực15/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn