Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND về bổ sung tỷ lệ phân chia khoản thu tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU TẠI PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2244/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

1. Bổ sung Mục 30 vào Phần I Phụ lục số I như sau:

Tất cả các khoản thu tiền chậm nộp (bao gồm khoản thu tiền chậm nộp được hạch toán riêng và khoản thu tiền chậm nộp không được hạch toán riêng theo từng khoản thu) thực hiện phân chia như sau:

- Tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp Trung ương quản lý nhưng ngân sách địa phương được hưởng và cấp tỉnh quản lý thì điều tiết cho ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Tiền chậm nộp do các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý nộp thì điều tiết ngân sách cấp huyện 100%.

- Tiền chậm nộp do các đơn vị thuộc cấp xã quản lý nộp thì điều tiết ngân sách cấp xã 100%.

2. Bổ sung Điểm 4.11 vào Mục 4, Phần II, Phụ lục số I như sau:

4.11.1 - Khoản thu cấp quyền sử dụng đất của các dự án được điều tiết 100% ngân sách tỉnh để hỗ trợ UBND thành phố, xây dựng hai trụ sở: Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới và trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Đồng Hới, gồm:

+ Dự án Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo (giáp với Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới).

+ Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới.

+ Dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn.

4.11.2 - Khoản thu cấp quyền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (Mũi Sác) được điều tiết 100% ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4.11.3 - Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch đô thị Dinh Mười (xã Võ Ninh và Gia Ninh) được điều tiết như sau: Quỹ phát triển đất 10%, tỉnh 10%, huyện 30%, xã 50%.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quảng Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýHoàng Đăng Quang
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quảng Bình

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực