Nghị quyết 27/NQ-CP

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/NQ-CP 2021 gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Italia vay ưu đãi xử lý nước thải


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA ITALIA VỀ KHOẢN VAY ƯU ĐÃI CHO DỰ ÁN “CẢI TẠO, XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ CÀ MAU”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 251/TTr-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” như sau:

- Sửa đổi nội dung Điều 6.1b để điều chỉnh phần vốn đóng góp của phía Việt Nam (nguồn vốn đối ứng) cho Dự án tăng từ 6,4 triệu Euro lên 7,4 triệu Euro.

- Gia hạn hiệu lực của Biên bản ghi nhớ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ tiến hành trao đổi Công hàm với đại diện của Chính phủ Italia thông qua Đại sứ quán Italia tại Hà Nội để tạo thành thỏa thuận sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ cho Dự án và ký thư gửi Ngân hàng tài trợ Cassa depositi e prestiti để gia hạn thời gian giải ngân tại Hiệp định tài chính cụ thể cho Dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí đầy đủ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm để giải ngân phần vốn vay còn lại cho Dự án trong thời gian đề xuất gia hạn, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, NG;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: Trợ lý TTg, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). ND

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2021
Ngày hiệu lực03/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(05/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 27/NQ-CP 2021 gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Italia vay ưu đãi xử lý nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/NQ-CP 2021 gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Italia vay ưu đãi xử lý nước thải
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành03/03/2021
        Ngày hiệu lực03/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (05/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 27/NQ-CP 2021 gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Italia vay ưu đãi xử lý nước thải

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/NQ-CP 2021 gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam Italia vay ưu đãi xử lý nước thải

              • 03/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực