Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND rà soát nghị quyết Hội đồng nhân dân Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 270/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT -BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục công lập;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3838/TTr.UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm: Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ (văn thư, kế toán, y tế) hợp đồng trong trường mầm non bán công có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với công việc được giao.

2. Giáo viên, nhân viên hành chính - phục vụ hợp đồng trong trường mầm non bán công được hưởng tiền lương ít nhất tương đương mức lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng, từ nguồn thu học phí và nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh.

3. Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh như sau:

- Các phường ở thành phố Vinh: 25% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã ở thành phố Vinh, các phường ở thị xã Cửa Lò, thị trấn vùng đồng bằng: 40% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã của thị xã Cửa Lò, các xã nông thôn vùng đồng bằng, thị trấn khu vực 1, các phường của thị xã Thái Hòa: 50% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Các xã của thị xã Thái Hòa và vùng núi thấp (khu vực 1): 60% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

- Ở vùng núi cao (khu vực 2): 80% của {hệ số lương bậc 1 của ngạch viên chức tương ứng x mức lương tối thiểu }.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu270/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu270/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 270/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công