Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND quy định sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND rà soát nghị quyết Hội đồng nhân dân Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH SỬ ĐỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 3 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Liên bộ: Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 3591/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm những nội dung sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì xây dựng, thẩm định, thẩm tra và lập hồ sơ trình ký các văn bản QPPL của HĐND, UBND.

b) Các loại văn bản được áp dụng, bao gồm:

- Nghị quyết QPPL của HĐND các cấp;

- Quyết định, chỉ thị QPPL của UBND các cấp.

2. Mức chi

Căn cứ khả năng ngân sách và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Chủ tịch UBND các cấp phân bổ kinh phí để bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL, nhưng tổng mức không được vượt quá mức chi tối đa quy định dưới đây:

TT

Loại văn bản

Mức chi tối đa (ĐVT: VN đồng)

Tỉnh

Huyện

1

Đối với nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND

4.000.000/ văn bản

2.500.000/ văn bản

700.000/ văn bản

2

Đối với chỉ thị của UBND

1.500.000/ văn bản

700.000/ văn bản

300.000/ văn bản

3

Đối với nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực

6.000.000/ văn bản

4.000.000/ văn bản

1.000.000/ văn bản

3. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

Kinh phí cho công tác xây dựng văn bản QPPL thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.

Điều 2. UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan để ban hành quy định cụ thể về mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng từng loại văn bản của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 276/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu276/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 276/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu276/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 276/2009/NQ-HĐND sử dụng NSNN đảm bảo xây dựng văn bản Nghệ An