Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 279/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỊ XÃ THÁI HOÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02 tháng 4 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4016/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh nghệ An về việc đề nghị thông qua chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà phát triển đến năm 2015;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà (sau đây gọi tắt là Thị xã) phát triển đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Huy động vốn đầu tư phát triển:

1.1. Cho phép Thị xã được hưởng 100% từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã và được điều tiết theo tỷ lệ: ngân sách Thị xã 60%; ngân sách phường, xã 40%.

1.2. Ưu tiên bố trí cho Thị xã từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hàng năm để bổ sung cho các công trình XDCB trọng yếu của Thị xã.

1.3. UBND tỉnh quyết định phương án huy động vốn dầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn Thị xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách cho các dự án hạ tầng đô thị quan trọng thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 năm đã được HĐND tỉnh thông qua. Ngân sách tỉnh và ngân sách Thị xã bố trí vốn hoàn trả khi đến hạn.

2. Về thu, chi ngân sách:

Cân đối ngân sách tăng nguồn kinh phí chi ngân sách hàng năm cho Thị xã gồm:

- Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục: do Thị xã tập trung nhiều trường PTTH (4 trường), ngoài số học sinh trên địa bàn thị xã thì các trường THPT còn thu hút số lượng khá lớn học sinh của địa bàn huyện Nghĩa Đàn;

- Chi sự nghiệp thị chính hàng năm: Do Thị xã chưa được đầu tư về điện chiếu sáng đô thị, vệ sinh môi trường, trồng - chăm sóc - bảo vệ cây xanh, cải tạo vỉa hè, mương thoát nước...

3. Một số chính sách khác:

3.1. Cho phép Thị xã được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển, chính sách về tỷ lệ đối ứng các chương trình dự án của quốc gia như các huyện miền núi thấp, gồm: chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; định mức đầu tư xây dựng thiết chế VHTT - TT đạt chuẩn quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển khác.

3.2. Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm gồm:

- Các dự án hạ tầng giao thông - điện chiếu sáng đô thị;

- Vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư;

- Các công trình cấp, thoát nước đô thị và vệ sinh môi trường;

- Hạ tầng công nghiệp - thương mại;

- Các dự án về y tế, giáo dục, văn hoá - thể thao - du lịch.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu279/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(26/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 279/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu279/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (26/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

           • 23/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực