Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn đến năm 2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phát triển đô thị khu dân cư nông thôn Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2008/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1086/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung bộ đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trình thông qua Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 (kèm theo Tờ trình, Đồ án) với những định hướng chính như sau:

1. Thống nhất đánh giá về thực trạng phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận; phạm vi, ranh giới, quy mô nghiên cứu lập; các tiền đề hình thành và phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; định hướng phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và các khu dân cư nông thôn; quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015; cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện phát triển theo Đồ án.

2. Định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

a) Hệ thống đô thị trung tâm:

* Dự báo đến năm 2015 toàn tỉnh có 07 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III (Phan Rang -Tháp Chàm) và 6 đô thị loại V, bao gồm:

- Các đô thị hiện có cải tạo, mở rộng (1 đô thị loại III và 3 đô thị loại V):

+ Đô thị Phan Rang - Tháp Chàm (thành phố tỉnh lỵ): đô thị loại III.

+ Đô thị Phước Dân (thị trấn huyện lỵ Ninh Phước): đô thị loại V.

+ Đô thị Khánh Hải (thị trấn huyện lỵ Ninh Hải): đô thị loại V.

+ Đô thị Tân Sơn (thị trấn huyện lỵ Ninh Sơn): đô thị loại V.

- Các đô thị phát triển mới (3 đô thị loại V):

+ Đô thị Phước Nam (đô thị công nghiệp phía Nam của tỉnh): đô thị loại V.

+ Đô thị Lợi Hải (thị trấn huyện lỵ Thuận Bắc đô thị công nghiệp): đô thị loại V.

+ Đô thị Phước Đại (thị trấn huyện lỵ Bác Ái): đô thị loại V.

* Dự báo đến năm 2025 toàn tỉnh có 09 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại II (Phan Rang - Tháp Chàm), 2 đô thị loại IV và 6 đô thị loại V, bao gồm:

Các đô thị hiện có cải tạo, mở rộng:

+ Đô thị Phan Rang - Tháp Chàm (thành phố tỉnh lỵ): đô thị loại II.

+ Đô thị Phước Nam (đô thị công nghiệp phía Nam của tỉnh): đô thị loại IV.

+ Đô thị Phước Dân (thị trấn huyện lỵ Ninh Phước): đô thị loại V.

+ Đô thị Khánh Hải (thị trấn huyện lỵ Ninh Hải): đô thị loại IV.

+ Đô thị Tân Sơn (thị trấn huyện lỵ Ninh Sơn): đô thị loại V.

+ Đô thị Lợi Hải (thị trấn huyện lỵ Thuận Bắc): đô thị loại V.

+ Đô thị Phước Đại (thị trấn huyện lỵ Bác Ái): đô thị loại V.

+ Đô thị Cà Ná (đô thị công nghiệp, du lịch, huyện Thuận Nam): đô thị loại V.

+ Đô thị Thanh Hải (cảng cá, dịch vụ, du lịch, huyện Ninh Hải): đô thị loại V;

b) Các điểm dân cư Trung tâm cụm xã (thị tứ): dự báo đến năm 2025 toàn tỉnh có 10 trung tâm cụm xã bao gồm:

- Trung tâm cụm xã Hộ Hải (Huyện Ninh Hải):

Các xã trong cụm: Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải.

- Trung tâm cụm xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn):

Các xã trong cụm: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn.

- Trung tâm cụm xã Bầu Ngứ (huyện Ninh Phước):

Các xã trong cụm: Phước Nam, Phước Dinh.

- Trung tâm cụm xã Công Hải (huyện Thuận Bắc):

Các xã trong cụm: Công Hải, Phước Chiến.

- Trung tâm cụm xã Phước Bình (Huyện Bác Ái):

Các xã trong cụm: Phước Bình, Phước Hoà.

- Trung tâm cụm xã Nhị Hà (Huyện Thuận Nam):

Các xã trong cụm: Phước Hà, Nhị Hà.

- Trung tâm cụm xã Hoà Sơn (huyện Ninh Sơn):

Các xã trong cụm: Hoà Sơn, Ma Nới.

- Trung tâm cụm xã Phước Tân (huyện Bác Ái):

Các xã trong cụm: Phước Tân, Phước Tiến.

- Trung tâm cụm xã Phước Trung (huyện Bác Ái):

Các xã trong cụm: Phước Trung, Phước Chính.

- Trung tâm cụm xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn):

Các xã trong cụm: Lâm Sơn, Lương Sơn.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phát triển đô thị khu dân cư nông thôn Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phát triển đô thị khu dân cư nông thôn Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrương Xuân Thìn
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phát triển đô thị khu dân cư nông thôn Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND phát triển đô thị khu dân cư nông thôn Ninh Thuận

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực