Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2009/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 01 tháng 01 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 2424/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. Cán bộ, công chức cấp xã thôi giữ chức vụ lãnh đạo: cán bộ do bầu cử chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không bố trí được vào vị trí công tác mới.

1.2. Cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhiệm nhưng không thể bố trí công tác khác và không đủ điều kiện để đào tạo lại về chuyên môn.

1.3. Cán bộ, công chức cấp xã dôi ra do sắp xếp, bố trí lại vị trí công tác (do thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh).

1.4. Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hai (02) năm liền kề gần đây do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ hoặc sức khoẻ không đảm bảo hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém nhưng chưa đến mức phải kỷ luật buộc thôi việc.

1.5. Không áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết này đối với những cán bộ, công chức cấp xã vì lý do cá nhân xin được vận dụng chính sách.

2. Chế độ chính sách

2.1. Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội theo quy định cho đến đủ 20 năm đối với cán bộ, công chức ở độ tuổi là nam từ đủ 55 tuổi trở lên, là nữ từ đủ 50 tuổi trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên đến dưới 20 năm.

2.2. Chính sách thôi việc

a) Cán bộ, công chức đã hưởng chế độ hưu trí hoặc đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí:

Cán bộ, công chức cấp xã đã hưởng chế độ hưu trí đang công tác tại xã không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và cán bộ, công chức cấp xã ở độ tuổi là nam từ đủ 60 tuổi trở lên, là nữ từ đủ 55 tuổi trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, không đạt chuẩn trình độ thì không tiếp tục bố trí công tác và không hỗ trợ kinh phí khi nghỉ việc.

b) Thực hiện chế độ hưu trí

Đối với cán bộ, công chức cấp xã ở độ tuổi là nam từ đủ 55 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi, là nữ từ đủ 50 tuổi trở lên đến dưới 55 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên không đạt chuẩn trình độ thì giải quyết cho hưởng chế độ hưu trí, không hỗ trợ thêm kinh phí khi nghỉ việc.

c) Hỗ trợ kinh phí thôi việc

Cán bộ, công chức cấp xã không thuộc các đối tượng thực hiện chế độ chính sách tại điểm 2.1, tiết a, tiết b điểm 2.2, khoản 2 thôi việc ngoài hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 1,5 tháng mức lương bình quân) theo Luật Bảo hiểm xã hội còn được hưởng chính sách trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn mà không đủ điều kiện để tham dự các khoá đào tạo nâng cao trình độ.

Cán bộ, công chức cấp xã thôi việc được thực hiện chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị quyết này thì không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi Cao Bằng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu29/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHà Ngọc Chiến
       Ngày ban hành10/12/2009
       Ngày hiệu lực20/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi Cao Bằng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi Cao Bằng