Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết s 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021;

Xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính phường thuộc quận Hai Bà Trưng:

- Sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214). Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập: Phường Nguyễn Du. Diện tích tự nhiên: 0,52 km2, dân số: 11.399 người.

- Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ. Tên đơn vị mới hình thành sau sáp nhập: Phường Phạm Đình Hổ. Diện tích tự nhiên: 0,48 km2, dân số: 12.611 người.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện Phúc Thọ:

- Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Sen Phương. Diện tích tự nhiên: 7,889 km2, dân số: 11.752 người.

- Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Xuân Đình. Diện tích tự nhiên: 9,162 km2, dân số: 8.812 người.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện huyện Phú Xuyên:

Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Nam Tiến. Diện tích tự nhiên: 6,5 km2, dân s: 8.638 người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện hồ sơ đề án, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQVN TP,
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- C
ác VP: TU, Đoàn ĐBQH, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận/Huyện/Thị ủy;
- TT HĐND, UBND c
ác Q,H,TX;
- Báo Hà Nội mới; Đài PT&TH HN;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2019
Ngày hiệu lực04/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành04/12/2019
        Ngày hiệu lực04/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

            • 04/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực