Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2016 Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/NQ-HĐND Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III Tiền Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Công văn số 25/BXD-PTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III; ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III kèm theo Tờ trình số 273/TTr- UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và quyết định công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đề ra giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
- KTNN khu vực IX;
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UBTV Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTTQ tnh;
- ĐB.Quốc hội đơn vị tỉnh;
- ĐB.HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/NQ-HĐND Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 29/NQ-HĐND Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III Tiền Giang 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu29/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực08/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/NQ-HĐND Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III Tiền Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/NQ-HĐND Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III Tiền Giang 2016

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực