Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
 KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1086/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải Nam Trung bộ đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 (kèm theo Tờ trình, Đồ án) với những định hướng chính như sau:

Thống nhất đánh giá về hiện trạng; mục tiêu và sự cần thiết lập quy hoạch; quy mô và phạm vi ranh giới nghiên cứu; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Đồ án điều chỉnh quy hoạch.

a) Tính chất và chức năng đô thị:

- Tính chất đô thị:

+ Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá và khoa học kỹ thuật của tỉnh.

+ Là đô thị hạt nhân của các khu vực xung quanh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, phát triển rõ nét các loại hình phục vụ như dịch vụ, thương mại và du lịch.

- Chức năng đô thị: đô thị Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị du lịch kết hợp dịch vụ thương mại, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

b) Quy mô đô thị:

* Quy mô dân số:

- Hiện trạng năm 2007: toàn thành phố 165.100 người, nội thị 133.000 người.

- Đến năm 2015: toàn thành phố 190.000 người, nội thị 159.000 người.

- Đến năm 2025: toàn thành phố 230.000 người, nội thị 197.000 người.

* Nhu cầu đất xây dựng đô thị:

- Hiện trạng năm 2007: 1.023,18 ha, bình quân 61,97 m2/người.

- Dự kiến:

+ Năm 2015: khoảng 1.828 ha, bình quân 115 m2/người. 

+ Năm 2025: khoảng 2.578 ha, bình quân 130,9 m2/người;

c) Quy hoạch định hướng phát triển đô thị:

* Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị:

- Quan điểm phát triển:

+ Khai thác các tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch và phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố, đây là định hướng chủ đạo trong việc tổ chức hệ thống giao thông, tổ chức các khu chức năng cũng như các giải pháp tổ chức và khai thác cảnh quan.

+ Tạo mối liên kết chặt chẽ và sự phát triển đồng đều giữa hai khu vực Đông, Tây và phía Nam của thành phố.

+ Phát triển đô thị theo xu hướng gắn kết với không gian phát triển của các khu vực lân cận như khu vực núi Cà Đú, Đầm Nại và thị trấn Khánh Hải.

- Định hướng phát triển:

+ Tiếp tục phát triển những định hướng phù hợp của Đồ án quy hoạch năm 2000: phát triển về phía Đông khai thác tiềm năng du lịch biển.

+ Bổ sung:

— Phát triển về phía thị trấn Khánh Hải để kết nối khai thác tiềm năng du lịch.

— Hình thành tuyến trục chính có vai trò là hành lang du lịch.

— Phát triển về phía Tây kết nối với khu vực Tháp Chàm trên cơ sở hình thành tuyến đường tránh Quốc lộ 27 (Quốc lộ 27 mới - đường Phan Đăng Lưu).

— Phát triển về phía Nam để khai thác cảnh quan 2 bờ sông Dinh, phát triển du lịch.

* Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật: thống nhất quy hoạch định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Đồ án về cấp nước, cấp điện, thoát nước và vệ sinh môi trường, ... Quy hoạch định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị cơ bản phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận;

d) Phân đợt đầu tư xây dựng đô thị:

- Tiếp tục cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện trạng theo dự án chỉnh trang 16 phường, xã.

- Hoàn thành việc xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 27.

- Hình thành khu dân cư Tây Bắc, Bắc Trần Phú, khu Nam đường 16 tháng 4.

- Khu trung tâm hành chính tập trung, Khu liên hợp thể dục - thể thao tỉnh.

- Các khu tái định cư chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án.

- Hoàn chỉnh xây dựng hạng mục công trình hai bên trục đường 16/4 theo quy hoạch.

- Hoàn chỉnh xây dựng các khu du lịch ven biển và khoảng 50ha khu đô thị sinh thái dọc biển theo quy hoạch chi tiết khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ, khu vực Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn và khu dân cư Đông Bắc.

- Hoàn thiện hệ thống kè bờ Bắc sông Dinh, dự án Đập dâng sông Dinh.

- Dự án mở rộng nâng công suất trạm 110KV Tháp Chàm.

- Dự án cải tạo toàn bộ lưới điện trung thế thành phố để vận hành ở cấp điện áp 22kV.

- Dự án ngầm hoá hệ thống hạ tầng các tuyến dùng chung tại trục trung tâm Phan Rang, khu du lịch ven biển.

- Dự án quy hoạch và xây mới hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Hệ thống hạ tầng thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrương Xuân Thìn
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực