Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND về kiện toàn mạng lưới và chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Xét Tờ trình số 2215/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kiện toàn mạng lưới và ban hành chính sách hỗ trợ thú y cấp xã;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kiện toàn mạng lưới và chính sách hỗ trợ thú y cấp xã với các nội dung sau:

1. Tổ chức mạng lưới và số lượng nhân viên

Mỗi xã, phường, thị trấn có 01 nhân viên thú y. Số lượng nhân viên thú y căn cứ theo số đơn vị hành chính xã trên địa bàn tỉnh.

2. Mức hỗ trợ đối với nhân viên thú ý và hỗ trợ cho khuyên nông viên xã kiêm nhiệm thêm công tác thú y

a) Mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã

- Được hưởng hệ số là 0,93 của mức lương tối thiểu hiện hành;

- Thú ý viên xã khi thực hiện chế độ giao ban định kỳ, báo dịch, lấy mấu bệnh phẩm ra Trạm thú y huyện, nếu xã cách xa trung tâm huyện trên 10 km thì thú y viên được hỗ trợ tiền đi lại theo quy định chung.

b) Mức hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã kiêm nhiệm công tác thú y

- Khuyến nông viên xã được hưởng thêm phụ cấp bằng 1/3 mức phụ cấp của hệ số 0,93.

3. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương để chi trả cho nhân viên thú y cấp xã bằng 1/3 mức lương tối thiểu hiện hành và được xử lý bằng nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Thời gian thực hiện hoàn thiện tổ chức mạng lưới thú y

a) Năm 2008

- Thông qua Đề án và phê duyệt chính sách cho nhân viên thú y cấp xã;

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng mạng lưới nhân viên thú y cấp xã.

b) Năm 2009 - 2011

- Tuyển dụng nhân viên thú y xa từ 50 - 120 người;

- Hoàn chỉnh quy chế quản lý, sử dụng mạng lưới nhân viên thú y cấp xã;

- Tổ chức mở lớp đào tạo có địa chỉ cho các xã đang thiếu nhân viên thú y.

c) Năm 2012

- Hoàn chỉnh việc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýĐàm Văn Eng
       Ngày ban hành10/12/2008
       Ngày hiệu lực20/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới chính sách hỗ trợ thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng