Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 về tăng định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH NĂM 2009 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3315/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010, Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tăng định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh như sau:

1. Tăng định mức phân bổ chi thường xuyên quy định tại Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND7 ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách 2008 – 2010 như sau:

a) Các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: tăng 4.000.000 đồng/biên chế/năm;

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: tăng 2.500.000 đồng/biên chế/năm;

c) Đối tượng là trại viên các trung tâm, trại xã hội: tăng 2.000.000 đồng/trại viên/năm;

d) Các trạm y tế xã, phường, thị trấn: tăng 1.500.000 đồng/biên chế/năm.

2. Nguyên tắc cân đối nguồn kinh phí

a) Kinh phí tăng thêm do tăng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được sử dụng từ nguồn kết dư, nguồn tăng thu của ngân sách từng cấp, từng đơn vị;

b) Nguồn kinh phí: ngân sách cấp nào tự chịu trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí cấp đó;

c) Các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu hoặc có nguồn thu ít (đơn vị có nguồn thu sự nghiệp nhỏ hơn 10% so với tổng chi thường xuyên) do ngân sách Nhà nước đảm bảo cân đối;

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí như bệnh viện, phòng khám, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương, các trung tâm, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn xã cân đối từ nguồn của đơn vị.

3. Thời gian áp dụng

Tăng định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được áp dụng trong năm ngân sách 2009 - 2010.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu30/2008/NQ-HĐND7
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành17/12/2008
       Ngày hiệu lực27/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND7 tăng mức phân bổ chi thường xuyên cơ quan Nhà nước 2009 2010 Bình Dương