Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2011/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 03/11/2011 về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

Tập trung nguồn lực phát triển nhanh cao su tiểu điền, khuyến khích các hộ nghèo trong vùng quy hoạch phát triển cao su có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm nghèo một cách bền vững, phát triển kinh tế phù hợp nhu cầu thị trường và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển diện tích cao su theo Quy hoạch được duyệt.

2. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ năm 2012-2016.

3. Đối tượng được hỗ trợ

- Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (theo Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015), có nhu cầu trồng cao su trong vùng quy hoạch.

- Diện tích được hỗ trợ: Mỗi hộ có từ 0,5-1 ha và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Nội dung chính sách

- Hỗ trợ cây giống cao su để trồng mới và trồng dặm; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chính để trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su trong năm trồng mới và ba năm đầu thời kỳ kiến thiết cơ bản cho các hộ nghèo tham gia Đề án.

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật 03 lần cho các hộ thuộc đối tượng được hưởng lợi từ Đề án.

- Hỗ trợ hợp đồng cán bộ kỹ thuật và chi phí quản lý Đề án.

5. Nguồn vốn hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cây giống cao su để trồng mới, trồng dặm, tập huấn, tuyên truyền, hợp đồng cán bộ kỹ thuật và chi phí quản lý;

- Ngân sách huyện và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chính cho năm đầu và 03 năm tiếp theo thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua và thay thế Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2011
Ngày hiệu lực15/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu30/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành05/12/2011
       Ngày hiệu lực15/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su Kon Tum

          • 05/12/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/12/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực