Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án công trình Tây Ninh 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH (NĂM 2014)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3170/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014) như sau :

1. Đất trồng lúa: 220,14 ha, với 94 dự án, công trình.

2. Đất rừng đặc dụng: 5,96 ha, với 02 dự án, công trình.

(Phụ lục kèm theo)

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì diện tích được lấy theo diện tích đo đạc thực tế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. 

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH (NĂM 2014)
(Kèm theo Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án, công trình

Loại đất

Vị trí

Trong đó diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Công trình liên huyện (Bến Cầu, Gò Dầu)

 

 

2.50

0.00

1

Đường và cầu Bến Đình

DGT

Xã Cẩm Giang (Gò Dầu) và các xã Tiên Thuận, Thị trấn Bến Cầu (Bến Cầu)

2.50

 

II

Huyện Bến Cầu

 

 

17.80

0.00

1

Kênh tiêu Bàu Ve

DTL

Xã Long Khánh

9.00

 

2

Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

DTL

Xã An Thạnh

0.28

 

3

Sân bóng đá xã An Thạnh

DTT

Xã An Thạnh

1.50

 

4

Sân bóng đá xã Lợi Thuận

DTT

Xã Lợi Thuận

1.70

 

5

Trạm Y tế xã Tiên Thuận

DYT

Xã Tiên Thuận

0.90

 

6

Nhà máy sản xuất dầu đốt từ nhựa và cao su phế thải (Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Đông Nam)

SKC

Xã Long Phước

2.50

 

7

Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh

SKC

Xã An Thạnh

0.50

 

8

Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát

SKC

Xã Long Chữ

1.20

 

9

Nhà máy sản xuất nhựa (Cty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến)

SKC

Xxã An Thạnh

0.22

 

III

Huyện Châu Thành

 

 

45.11

0.00

1

Bến xe huyện Châu Thành

DGT

Thị trấn Châu Thành

1.14

 

2

Đường và cầu Cái Bắc (Cầu Phước Trung)

DGT

Xã Phước Vinh

9.30

 

3

Trạm bơm Hòa Thạnh II

DTL

Xã Hòa Thạnh

3.68

 

4

Trạm bơm Hòa Thạnh II (Gò Cây Me Tây)

DTL

Xã Hòa Thạnh

0.05

 

5

Trạm bơm Tân Long

DTL

Xã Biên Giới

4.30

 

6

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

DYT

TT. Châu Thành

0.62

 

7

Cây xăng Phan Đức Phú

SKC

Thanh Điền

0.11

 

8

Cây xăng Nguyễn Hồng Ninh

SKC

Đồng Khởi

0.11

 

9

Trung tâm Thương mại huyện Châu Thành

SKC

Thị trấn

4.59

 

10

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Thị Ánh

SKC

Đồng Khởi

0.50

 

11

Khai thác than bùn (Công ty TNHH SX - XD - TM Phước Thắng)

SKS

Xã An Bình

2.00

 

12

Khai thác than bùn (Công ty Đất Phúc)

SKS

Xã Long Vĩnh

4.00

 

13

Khai thác than bùn (Công ty Đại Thành)

SKS

Hòa Hội

4.60

 

14

Khai thác than bùn (Công ty Chánh Đại)

SKS

Hòa Hội

6.00

 

15

Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (Công ty TNHH MTV Danh Tiến)

SKX

Xã An Cơ

4.11

 

IV

Huyện Dương Minh Châu

 

 

13.58

0.00

1

Chợ đầu mối Bàu Năng

DCH

Xã Bàu Năng

3.50

 

2

Trường THCS Truông Mít

DGD

Xã Truông Mít

1.00

 

3

Trường Mầm non Quốc tế Kim Đồng

DGD

Xã Lộc Ninh

0.18

 

4

Đường giao thông nông thôn

DGT

Xã Suối Đá

0.20

 

5

Bến xe khách huyện Dương Minh Châu

DGT

Xã Suối Đá

1.58

 

6

Tuyến đường 781 - Khu thể dục thể thao (Đường vào Bến xe khách huyện Dương Minh Châu)

DGT

Thị trấn Dương Minh Châu

0.42

 

7

Đường 782 (ngã ba Cây Me - Bàu Đồn)

DGT

Xã Bến Củi

2.00

 

8

Công trình tiêu thoát nước xã Suối Đá (SĐ3)

DTL

Xã Suối Đá

1.36

 

9

Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà

NKH

Xã Truông Mít

2.99

 

10

DNTN Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

SKC

Xã Chà Là

0.35

 

V

Huyện Gò Dầu

 

 

64.13

0.00

1

Mở rộng công an huyện Gò Dầu (thị trấn Gò Dầu)

CAN

Thị trấn Gò Dầu

1.00

 

2

Mở rộng Trường Tiểu học ấp 4

DGD

Xã Bàu Đồn

0.10

 

3

Mở rộng trường Trung học Cơ sở Bàu Đồn

DGD

Xã Bàu Đồn

0.30

 

4

Dự án bến thủy nội địa

DGT

Xã Thạnh Đức

6.10

 

5

Bờ kè chống sạt lở và ngập lũ khu dân cư Thị Trấn Gò Dầu

DTL

Thị trấn Gò Dầu

1.80

 

6

Mở rộng đê bao tiểu vùng ấp Xóm Mía

DTL

Xã Phước Trạch

8.80

 

7

Trại dưỡng lão và Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi

DXH

Xã Cẩm Giang

1.97

 

8

Nghĩa địa tập trung xã Thanh Phước

NTD

Xã Thanh Phước

3.00

 

9

Khu tái định cư thị trấn Gò Dầu

ODT

Thị trấn Gò Dầu

8.00

 

10

Nhà máy sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Bách hóa Nhật Bản Thành)

SKC

Xã Bàu Đồn

4.80

 

11

Cây xăng Nguyễn Thị Kim Nhung

SKC

Xã Cẩm Giang

0.15

 

12

Cơ sở sản xuất bao bì giấy nhựa

SKC

xã Phước Đông

1.00

 

13

Nhà xưởng sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Sản xuất Tinh Tiều)

SKC

Xã Bàu Đồn

1.55

 

14

Nhà xưởng sản xuất nhựa (Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến)

SKC

Xã Bàu Đồn

2.00

 

15

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư T&T

SKC

Xã Hiệp Thạnh

1.69

 

16

Công ty TNHH MTV cao su Vạn Thái

SKC

Xã Bàu Đồn

5.00

 

17

Công ty TNHH Xin Chang Hua

SKC

Xã Bàu Đồn

4.63

 

18

Công ty TNHH Cát Vàng Đất Việt

SKX

Xã Phước Đông

3.10

 

19

Công ty Cổ phần VRG

SKX

Xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu

9.13

 

20

Xây dựng văn phòng ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

TSC

Xã Thạnh Đức

0.01

 

VI

Huyện Hòa Thành

 

 

24.50

0.00

1

Khu di tích lịch sử Huyện ủy Tòa Thánh

DDT

Xã Trường Đông

4.30

 

2

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hòa Thành

DGD

Xã Long Thành Trung

3.00

 

3

Đường 20m Trường Đông

DGT

Xã Trường Đông

2.00

 

4

Đường Hóc Trâm - Trường Tây

DGT

Xã Trường Tây

1.00

 

5

Cải tạo kênh mương thủy lợi huyện Hòa Thành

DTL

Xã Trường Hòa và Trường Đông

3.00

 

6

Đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh

NTD

Xã Trường Hòa

4.48

 

7

Đất nuôi trồng thủy sản xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành

NTS

Xã Long Thành Bắc

2.02

 

8

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy cao su Hiệp Trường (Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh)

SKC

Xã Hiệp Tân

2.64

 

9

Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, thiết bị trang trí nội thất, nguyên vật liệu trang trí ngoại cảnh, sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngoại thất cao cấp xuất khẩu và sản xuất linh kiện điện tử (đầu tư vào Cụm Công nghiệp Bến Kéo)

SKC

Xã Long Thành Nam

2.06

 

VII

Huyện Tân Biên

 

 

2.34

5.96

1

Đường và cầu Tân Nam

DGT

Xã Tân Bình

 

2.96

2

Đất ở nông thôn

ONT

Các xã Trà Vong, Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình

0.81

 

3

DNTN Uyên Trâm

SKX

Xã Tân Lập

0.70

 

4

Chợ và Bãi đậu xe chờ xuất nhập hàng cửa khẩu phụ Tân Nam

TMD

Xã Tân Bình

 

3.00

5

Nhà văn hóa xã, văn phòng ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

TSC

Xã Tân Bình

0.83

 

VII

Huyện Trảng Bàng

 

 

26.61

0.00

1

Trường Tiểu học Hòa Bình

DGD

Xã Phước Chỉ

0.17

 

2

Trường Tiểu học Lâm Lễ Nghĩa

DGD

Xã Hưng Thuận

0.27

 

3

Mở rộng Trường THPT Nguyễn Trãi và xây dựng các công trình công cộng (vũng rau muống)

DGD

Thị trấn Trảng Bàng

0.82

 

4

Trường Tiểu học Trung Lập

DGD

Xã Phước Chỉ

0.28

 

5

Trường Mẫu giáo Phước Lưu

DGD

Xã Phước Lưu

0.10

 

6

Đường đến trung tâm xã Bình Thạnh

DGT

Phước Chỉ, Bình Thạnh

1.34

 

7

Đường đi Bàu Tràm

DGT

An Tịnh

0.68

 

8

Mở rộng Kênh N26-8

DTL

Xã An Tịnh

0.88

 

9

Mở rộng Kênh N26-12

DTL

Xã An Tịnh

1.28

 

10

Mở rộng Kênh N26-10

DTL

Xã An Tịnh

0.15

 

11

Mở rộng Kênh N26-9

DTL

Xã An Tịnh

0.95

 

12

Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ (Tiểu vùng 2)

DTL

Xã Phước Chỉ

1.29

 

13

Khu vui chơi thanh thiếu niên (khu liên hợp văn hóa, thể thao Bình Đức, Trảng Bàng)

DVH

Thị trấn Trảng Bàng

3.20

 

14

Nhà văn hóa thiếu nhi

DVH

Xã Gia Lộc

2.70

 

15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Gia Bình

NTD

Xã Gia Bình

3.00

 

16

DNTN cát đá sỏi Minh Hưng

SKX

Xã Đôn Thuận

9.50

 

IX

Thành phố Tây Ninh

 

 

23.57

0.00

1

Trường Cao đẳng Y tế

DGD

Phường 3

6.10

 

 

2

Đường quy hoạch 10 m

DGT

Phường Hiệp Ninh

0.80

 

3

Đường quy hoạch 20 m

DGT

Phường Hiệp Ninh

1.40

 

4

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

DTL

Phường 3

5.23

 

5

Vườn hoa ven rạch

DVH

Phường Hiệp Ninh

3.00

 

6

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

DXH

Phường Hiệp Ninh

1.05

 

7

Bệnh viện tâm thần

DYT

Phường Hiệp Ninh

3.00

 

8

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế

DYT

Phường Hiệp Ninh

0.50

 

9

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

DYT

Phường Hiệp Ninh

0.50

 

10

Cơ sở tôn giáo Tịnh xá Ngọc Thạnh

TON

Phường 1

0.79

 

11

Trụ sở Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa Lịch sử Núi Bà

TSC

Phường Ninh Thạnh

1.20

 

 

Tổng cộng

96

 

220.14

5.96

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án công trình Tây Ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án công trình Tây Ninh 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án công trình Tây Ninh 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án công trình Tây Ninh 2014

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực