Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE, KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc phản ánh những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương được cử tri quan tâm. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành trong việc trả lời và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Ðiều 2. Về từng nội dung cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc như sau:

1. Về giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng của tỉnh trong thời gian tới:

a) Ban hành các quyết định về việc quản lý cây giống, quản lý quá trình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định pháp luật.

b) Rà soát, thống kê các cơ sở, hộ tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để đưa vào danh sách quản lý và buộc thực hiện các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân sản xuất, kinh doanh cây giống đảm bảo chất lượng; công khai, minh bạch thông tin về chất lượng cây giống. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

d) Tổ chức khảo sát thị trường, xác định nhu cầu về cây giống để định hướng cho người dân sản xuất, kinh doanh cây giống đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

đ) Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và các phương pháp mới trong sản xuất, lai tạo giống cây trồng để nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

e) Xây dựng chiến lược tổng thể và đồng bộ phát triển giống cây trồng của tỉnh.

2. Về phương án ứng phó tình hình biển xâm thực, sạt lở tại khu vực Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú:

a) Thống nhất với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho người dân, đơn vị, tổ chức thực hiện các giải pháp chống sạt lở tạm thời. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai giải pháp chống sạt lở đảm bảo theo khả năng và đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, áp dụng các giải pháp phù hợp để ứng phó tình hình xâm thực biển, sạt lở bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục kiến nghị, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở, đảm bảo hiệu quả lâu dài.

3. Về tiến độ xây dựng dự án điểm du lịch cồn Phú Bình, huyện Chợ Lách theo Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Phú Bình gia hạn thêm 12 tháng để đầu tư, xây dựng phần diện tích đất du lịch theo Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu đến hết năm 2018, nhà đầu tư chưa hoàn thành dự án và chưa đưa dự án Điểm du lịch sinh thái Phú Bình vào hoạt động chính thức thì Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

4. Về công tác tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2016:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện công tác tổ chức và công bố kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2016, báo cáo cụ thể những việc được và chưa được thực hiện đúng theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bến Tre năm 2016; đồng thời đưa ra giải pháp xử lý toàn diện các vấn đề còn tồn tại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh tham gia kỳ thi này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

a) Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 2, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Đối với nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 2, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau 03 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Bến Tre

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực