Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2015 thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/NQ-HĐND thành lập thôn Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÔN SÔNG NGÂN THUỘC XÃ LINH THƯỢNG, HUYỆN GIO LINH; THÔN PI RAO THUỘC XÃ A NGO, HUYỆN ĐAKRÔNG; THÔN LÀNG VÂY THUỘC XÃ TÂN LONG VÀ THÔN CHAI THUỘC XÃ HƯỚNG VIỆT, HUYỆN HƯỚNG HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 4547/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và Thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn Sông Ngân, thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị:

- Tên gọi: Thôn Sông Ngân;

- Quy mô:

+ Diện tích 250 ha;

+ Dân số 50 hộ, 210 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng;

+ Phía Nam giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng và thôn Trảng Rộng xã Hải Thái;

+ Phía Đông giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng;

+ Phía Tây giáp rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông Bến Hải.

2. Thành lập thôn Pi Rao, thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Pi Rao;

- Quy mô:

+ Diện tích 350 ha;

+ Dân số 70 hộ, 275 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp xã Tà Rụt;

+ Phía Nam và phía Đông giáp thôn A Rông Dưới, xã A Ngo;

+ Phía Tây giáp thôn A La, xã A Ngo.

3. Thành lập thôn Làng Vây, thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Làng Vây.

- Quy mô:

+ Diện tích 97 ha;

+ Dân số 30 hộ, 138 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Đông giáp bản Vây 2, xã Tân Lập;

+ Phía Tây và phía Bắc giáp thôn Long Phụng, xã Tân Long;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 9.

4. Thành lập thôn Chai, thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

- Quy mô:

+ Diện tích 110 ha;

+ Dân số 60 hộ, 250 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Nam giáp rừng sản xuất Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337;

+ Phía Tây giáp thôn Ka Tiêng và thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt;

+ Phía Bắc giáp rừng tự nhiên, xã Hướng Việt;

+ Phía Đông giáp thôn Xà Đưng xã Hướng Việt.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/NQ-HĐND thành lập thôn Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/NQ-HĐND thành lập thôn Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 30/NQ-HĐND thành lập thôn Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/NQ-HĐND thành lập thôn Quảng Trị

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực