Nghị quyết 303-NQ/TVQH

Nghị quyết số 303-NQ/TVQH về việc thông qua những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1966 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SỐ: 303NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1966

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1966

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,
Căn cứ vào Nghị quyết ngày 22 tháng 4 năm 1966 của Quốc hội giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét duyệt các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1966,
Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1966,
Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Thông qua những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1966 do Hội đồng Chính phủ đã trình trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2- Giao cho Chính phủ căn cứ vào tình hình cụ thể mà hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các chỉ tiêu theo đúng những phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch mà Quốc hội đã thông qua.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 303-NQ/TVQH
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 303-NQ/TVQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/1966
Ngày hiệu lực 22/11/1966
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 303-NQ/TVQH

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 303-NQ/TVQH thông qua những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1966


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 303-NQ/TVQH thông qua những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1966
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 303-NQ/TVQH
Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Trường Chinh
Ngày ban hành 07/11/1966
Ngày hiệu lực 22/11/1966
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 07/11/1966

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/1966

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực