Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản 2006 Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:31/2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số: 13/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu “về việc thông qua phương án phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006 của tỉnh Bạc Liêu”;

Xét Tờ trình số: 40/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu “về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2006”; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh mức vốn, danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2006 của tỉnh Bạc Liêu; chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển năm 2006 gồm:

STT

Đơn vị

Vốn 2006 (triệu đồng)

Đầu năm

Kỳ này

Chênh lệch

Tăng

Giảm

 

TỔNG SỐ

59.046,00

59.046,00

16.829,00

-16.829,00

1

Sở Thể dục - Thể thao

3.000,00

1.000,00

 

-2.000,00

2

Sở Văn hoá -Thông tin

2.010,00

1.010,00

 

-1.000,00

3

Sở Tư pháp

700,00

 

 

-700,00

4

Sở Giao thông vận tải

24.100,00

24.100,00

9.129,00

-9.129,00

5

Ban QLDA tỉnh

24.236,00

24.236,00

3.900,00

-3.900,00

6

Tỉnh đoàn

 

850,00

850,00

 

7

Thanh tra tỉnh

 

96,00

96,00

 

8

Sở thuỷ sản

 

1.500,00

1.500,00

 

9

Cty Xây dựng & PTN Bạc Liêu

 

1.254,00

1.254,00

 

10

Cty CTN&MTĐT thị xã Bạc Liêu

 

50,00

50,00

 

11

Sở Thương mại & Du lịch

 

50,00

50,00

 

12

Dự phòng

5.000,00

4.900,00

 

-100,00

Ghi chú: các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số: 13/2005/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh (phụ lục số 3).

2. Điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 gồm:

STT

Nội dung

 

Danh mục công trình

Vốn 2006 (triệu đồng)

Đầu năm

Kỳ này

Trong đó:

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5=4-3

6=4-3

 

TỔNG SỐ

40.373,00

40.373,00

16.829,00

-16.829,00

I

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

26.963,00

28.667,00

15.433,00

-13.729,00

01

Đường Trần Phú nối dài

4.000,00

3.000,00

 

-1.000,00

02

Cầu Bạc Liêu 3

7.000,00

2.871,00

 

-4.129,00

03

Đường Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Quốc lộ 63

 

1.700,00

1.700,00

 

04

Cầu Ngan Dừa, Hồng Dân

3.000,00

3.600,00

600,00

 

05

Cầu Ninh Quới, Hồng Dân

2.000,00

1.000,00

 

-1.000,00

06

Đường Phước Long - Ninh Qưới

 

1.200,00

1.200,00

 

07

Cầu Định Thành: Giá Rai - Đông Hải

 

1.500,00

1.500,00

 

08

Đường số 2 - Khu dân cư Phường 7, 8, TX Bạc Liêu

 

800,00

800,00

 

09

Khu tái định cư cầu Bạc Liêu 3

 

2.000,00

2.000,00

 

10

Đường vào T.tâm GDLĐ-XH (trại giam Cây Gừa cũ)

 

1.229,00

1.229,00

 

11

Công viên Trần Huỳnh

2.500,00

500,00

 

-2.000,00

12

DA tái định cư khu vực nhà máy phát điện phường 1

2.763,00

863,00

 

-1.900,00

13

Trung tâm hội nghị tỉnh

 

2.800,00

2.800,00

 

14

Sân vận động tỉnh

3.000,00

1.000,00

 

-2.000,00

15

Thư viện tỉnh

2.000,00

1.000,00

 

-1.000,00

16

Dự án kỹ thuật hạ tầng Bắc Trần Huỳnh

 

500,00

500,00

 

17

Chợ Phường 1, thị xã Bạc Liêu

 

754,00

754,00

 

18

Vốn đối ứng xây dựng cầu nông thôn (CT TW Đoàn)

 

850,00

850,00

 

19

Trụ sở Sở Thủy sản

 

1.500,00

1.500,00

 

20

Trụ sở Sở Tư pháp

700,00

 

 

-700,00

II

CÁC NỘI DUNG KHÁC

13.410,00

11.706,00

1.396,00

-3.100,00

1

Khảo sát quy hoạch

1.050,00

1.150,00

100,00

 

2

Chuẩn bị đầu tư

2.060,00

2.256,00

196,00

 

3

Chuẩn bị thực hiện dự án

5.300,00

3.400,00

1.100,00

-3.000,00

4

Dự phòng

5.000,00

4.900,00

 

-100,00

Ghi chú: các danh mục còn lại giữ nguyên theo Nghị quyết số: 13/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (phụ lục số 4).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khoá VII, kỳ họp thứ bảy thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vãn Út

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực24/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản 2006 Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản 2006 Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Vãn Út
        Ngày ban hành14/07/2006
        Ngày hiệu lực24/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản 2006 Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND điều chỉnh chi đầu tư xây dựng cơ bản 2006 Bạc Liêu

            • 14/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực