Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra số 35/BC-BKTNS ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/01/2007, như sau:

1. Nhóm thứ nhất:

Gồm 2 chức danh: Phó chỉ huy trưởng quân sự (xã đội phó); Phó trưởng công an xã (nơi chưa bố trí được lực lượng Công an chính quy).

Mức phụ cấp là 300.000 đ/ tháng.

2. Nhóm thứ hai:

Gồm 2 chức danh: Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc thị trấn.

Mức phụ cấp là 250.000 đ/ tháng.

3. Nhóm thứ ba:

Gồm 10 chức danh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh; Cán bộ giao thông thuỷ lợi - Nông, lâm, ngư nghiệp, Cán bộ Văn phòng cấp uỷ -Tạp vụ -Thủ quỹ -Văn thư-Lưu trữ, Cán bộ Đài truyền thanh-Quản lý nhà văn hoá (nơi có đài truyền thanh hoặc nhà văn hoá).

Mức phụ cấp là 200.000đ/ tháng.

4. Nhóm thứ tư:

Gồm 6 chức danh: Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Cán bộ Lao động Thương binh và xã hội, Cán bộ Dân số-gia đình và trẻ em, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

Mức phụ cấp là 150.000 đ/ tháng.

5. Nhóm thứ năm:

Gồm 4 chức danh: Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn; Công an viên; Tổ trưởng tổ đảng trực thuộc chi bộ xã; Tổ trưởng tổ dân phố trực thuộc phường.

Mức phụ cấp là 110.000 đồng/ tháng.

Điều 2. Cán bộ không chuyên trách được bố trí kiêm nhiệm không quá một chức danh và được hưởng thêm mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

- UBND tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐND ngày 13/12/2004 của HĐND tỉnh Lào Cai v/v phê chuẩn mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/12/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2006
Ngày hiệu lực26/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýSùng Chúng
       Ngày ban hành16/12/2006
       Ngày hiệu lực26/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2008
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên