Nghị quyết 31/2016/QH14

Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 31/2016/QH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

DỪNG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử s 18/2008/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Sau khi xem xét Tờ trình s 513/TTr-CP ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 18/BC-UBKHCNMT14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và ý kiến của các vị đại biu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội.

Điều 2

Giao Chính phủ:

1. Thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện vào kỳ họp thứ 4 năm 2017.

2. Chú trọng phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, ngun năng lượng an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường để cung ứng đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực về điện hạt nhân đã, đang đào tạo và cơ sở hạ tầng đã đầu tư; tập trung tuyên truyền, thông tin đtạo sự đng thuận trong xã hội.

3. Ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chịu ảnh hưởng của việc quy hoạch và trin khai chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 3

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyn hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2016/QH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2016/QH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2016
Ngày hiệu lực22/11/2016
Ngày công báo12/01/2017
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2016/QH14

Lược đồ Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/2016/QH14
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành22/11/2016
       Ngày hiệu lực22/11/2016
       Ngày công báo12/01/2017
       Số công báoTừ số 37 đến số 38
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

            • 22/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực