Nghị quyết 31/NQ-CP

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 205/TTr-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2019;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghđịnh của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ theo quy định. Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3).G

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2020
Ngày hiệu lực17/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(20/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 31/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/03/2020
        Ngày hiệu lực17/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (20/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 31/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

              • 17/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực