Nghị quyết 31/NQ-CP

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC, PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ KHUNG PHÁP LÝ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 20/TTr-BTC ngày 02 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN ký ngày 26 tháng 8 năm 2015.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài
chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: các PCN, Tr
lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).
đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực