Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh 161/2010/NQ-HĐND Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 161/2010/NQ-NĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3363/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân tỉnh khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đưa ra khỏi Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 02 dự án thủy điện:

- Thủy điện Nước Xa tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My: Công suất dự kiến 1,2MW, điện lượng dự kiến 5,97 triệu kWh/năm.

- Thủy điện Ag Rồng tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang: Công suất dự kiến 1,0MW, điện lượng dự kiến 4,0 triệu kWh/năm (được bổ sung vào quy hoạch theo Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân tỉnh khóa VIII).

2. Bổ sung vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 04 dự án thủy điện thuộc địa bàn huyện Nam Trà My:

- Thủy điện Trà Linh 1 tại xã Trà Linh và xã Trà Cang: Công suất dự kiến 26,2MW, điện lượng dự kiến là 80,36 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 21,41ha, bình quân 0,82ha/1MW.

- Thủy điện Tăk Lê tại xã Trà Nam: Công suất dự kiến 11,6MW, điện lượng dự kiến là 34,98 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 14,86ha, bình quân 1,28ha/1MW.

- Thủy điện Nước Lah tại xã Trà Vân và Trà Don: Công suất dự kiến 11MW, điện lượng dự kiến là 38,62 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 52,65ha, bình quân 4,79ha/1MW.

- Thủy điện Trà Leng tại xã Trà Dơn: Công suất dự kiến 30,0MW, điện lượng dự kiến là 104,42 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 55,35ha, bình quân 1,845ha/1MW.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
-
VP: QH, CTN, CP;
-
Ban CTĐB-UBTVQH;
-
Bộ Công Thương;
-
Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các
Ban HĐND tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Q. Nam, Đài PT-TH Q. Nam;
Lưu : VT, TH (Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh 161/2010/NQ-HĐND Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh 161/2010/NQ-HĐND Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ Quảng Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành19/07/2017
       Ngày hiệu lực19/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh 161/2010/NQ-HĐND Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh 161/2010/NQ-HĐND Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ Quảng Nam

          • 19/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực