Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND về thu các loại phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND thu các loại phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2003/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2003.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU CÁC LOẠI PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

(từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 7 năm 2003)

- Căn cứ Điều 1, Điều 11- Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) công bố ngày 5 tháng 7 năm 1994.
- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28-8-2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
- Căn cứ Nghị Định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
- Sau khi xem xét Tờ trình số 3337/TTr - UB ngày 30 - 6 - 2003 của UBND tỉnh về phương án thu các loại phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

I/ Tán thành Tờ trình số 2337/TTr-UB ngày 30 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh về phưưong án 10 loại phí; chuyển 2 loại từ thu quỹ sang thu phí : Quỹ quốc phòng-an ninh sang phí an ninh trật tự và quốc phòng, quỹ phòng chống lụt bão sang phí phòng chống thiên tai.

II. Giao UBND tỉnh :

1. Quy định cụ thể mức thu cho từng loại phí; tổ chức thu, quản lý, sử dụng các loại phí theo đúng quy định của pháp luật.

2- Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành mức thu phí đói với các cảng cá của Thanh Hoá, UBND tỉnh quy định mức tạm thu phí sử dụng cảng cá như phương án đã trình.

Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2003./.

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THANH HOÁ
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2003
Ngày hiệu lực18/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND thu các loại phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND thu các loại phí
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành18/07/2003
        Ngày hiệu lực18/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND thu các loại phí

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2003/NQ-HĐND thu các loại phí

            • 18/07/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực