Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND phụ cấp trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của liên Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 09/12/2007 của UBND tỉnh về quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất trí thông qua Đề án Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 09/12/2007, cụ thể như sau :

1. Phụ cấp hàng tháng:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố : 220.000 đồng/tháng

- Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố : 180.000 đồng/tháng

- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố : 140.000 đồng/tháng

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố : 100.000 đồng/tháng.

- Trường hợp một Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp hàng tháng được hưởng theo chức danh cao nhất.

- Kinh phí chi chế độ phụ cấp thường xuyên hàng năm cho lực lượng Bảo vệ dân phố do ngân sách huyện, thành phố đảm nhận chi trả; đối với các huyện miền núi do ngân sách tỉnh chi trả.

2. Trang bị phương tiện, công cụ làm việc :

a. Phương tiện, công cụ hỗ trợ: Định kỳ 2 năm 1 lần mỗi Ban Bảo vệ dân phố và Tổ Bảo vệ dân phố được trang bị: gậy cao su, đèn pin, gậy điện, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh.

b. Trang phục : Mỗi thành viên Bảo vệ dân phố được cấp 01 bộ quần áo đồng phục/năm và được cấp 01 mũ lưỡi trai, một đôi giày da/2 năm.

Định kỳ 2 năm/lần ngân sách tỉnh cấp qua Công an tỉnh để mua và trang bị phương tiện, công cụ làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố.

Điều 2.

UBND tỉnh theo trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND phụ cấp trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND phụ cấp trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Xuân Dương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND phụ cấp trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND phụ cấp trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố Bình Định

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực