Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 về tổng quyết toán ngân sách năm 2011 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3320/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 23.413.627.327.745 đồng (Hai mươi ba ngàn bốn trăm mười ba tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 8.080.822.844.659 đồng (Tám ngàn không trăm tám mươi tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bốn ngàn, sáu trăm năm mươi chín đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 8.573.332.197.371 đồng (Tám ngàn năm trăm bảy mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi mốt đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 là 4.318.603.112.275 đồng (Bốn ngàn ba trăm mười tám tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, một trăm mười hai ngàn, hai trăm bảy mươi lăm đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 3.712.644.709.853 đồng (Ba ngàn bảy trăm mười hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ chín ngàn, tám trăm năm mươi ba đồng), ngân sách cấp huyện là 471.525.105.056 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, một trăm lẻ năm ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng), ngân sách cấp xã là 134.433.297.366 đồng (Một trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm sáu mươi sáu đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2011 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2012/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương

            • 10/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực